Villkor

 

 

 

 

 
 

Idre Camping ansvarar för

 • Gästen får en skriftlig bekräftelse vid bokningstillfället på E-mail.
 • Boendet stämmer med beskrivningen på hemsidan.
 • Information om alla väsentliga förändringar som rör bokningen.
 • Klagomål skall meddelas skriftligen så att vi har möjlighet att rätta till felet.

Åldersgräns för bokning
För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år. Vid boende i grupp skall minst två personer vara fyllda 18 år, om ingen högre åldersgräns anges på boknings-bekräftelsen. Legitimering kan komma att ske vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet..

När blir bokningen bindande?
Bokningen blir bindande när du betalat anmälningsavgiften eller hela hyran

Avresa tidigare än planerat
Om du anländer men väljer att avresa tidigare än planerat återbetalas inga nätter om inget annat överenskommits med oss.

Bokning/ betalning

 • Vid bokning så skall en skriftlig bokningsbekräftelse skickas till dig.
 • Betalning måste ske inom 48 timmar  från bokningstillfället, eller kontakt via mejl måste upprättats inom 48 timmar ang. annat betalningssätt.
 • Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att avboka din bokning. Om du missar slutbetalningen räknad det som en avbokning från din sida och då gäller avbokningsreglerna.

Avbokningsvillkor
Minst 14 dagar innan ankomst återbetalas 100% av beloppet.

Avbeställningsskydd
Avbeställningsskydd går att köpa till för 199 kr, avbokning möjlig fram till 24 timmar innan ankomst.

Avbeställningsskyddet kan endast bokas i samband med bokning vid bokningstillfället. Avbeställningsskyddet går ej att köpa till i efterhand.

Vid bokning som innehåller flera stugor ska anges för vilket namn varje köpt avbeställningsskydd gäller.

Vid avbokning återbetalas ej kostnad för avbeställningsskydd samt ev. bokningsavgift.

 

Vad har jag för skyldigheter?

 • Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda av bokningspersonal som är av väsentlig betydelse för dig skall vara noterade i bokningsbekräftelsen för att kunna åberopas.
 • Hyresgästen(gästen) måste vårda stugan väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Gästen ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att gästen eller någon i gästens sällskap varit vårdslös.
 • Gästen får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och gästen får inte låta fler personer övernatta i stugan, än vad uppgavs vid bokningen.
 • Gästen måste vid incheckning kontrollera att städningen är utförd på ett tillfredställande sätt. Anmärkningar skall påtalas senast 12 timmar efter incheckning i receptionen, och kommer då att åtgärdas inom 6 timmar av hyresvärden.
 • I logipriset ingår inte städning, sänglinne, handdukar och barnsäng om inte annat anges på bekräftelsen. Boende skall städas före avresa enligt städanvisningar som finns i boendet (gäller inte om Du betalat för slutstädning).
 • Om städningen försummas eller inte utförs enligt gällande anvisningarna har hyresvärden rätt att utkräva en städavgift. Gästen har dock möjlighet att rätta till de anmärkningar som gjorts vid städcheck.

Kvarglömt/Borttappat
Näsets camping ansvarar inte för borttappade eller kvarglömda saker. Om föremålet hittats står du själv för fraktkostnaden och eventuella avgifter. Priserna styrs av paketets storlek, varifrån det glömda föremålet hämtas och vart det ska levereras.

 

Trivsel & ordningsregler

 

Hos oss gäller Svenska Campingvärdars fastställda ordningsregler. Anslag finns vid receptionens anslagstavla, vid servicehuset och i husen.

 
 

In- och utcheckningstider

Camping/ställplatser

Incheckning: 12:00
Utcheckning: 11:30

Stugor

Incheckning: 15:00
Utcheckning: 11:00

Fartbegränsning
Fartbegränsning gäller inom området och är begränsad till 20 km. Bilkörning under alkoholpåverkan är förbjudet.

Specifikt för husvagn/ husbil
Campinggästerna ansvarar för all säkerhet på tomten. Du bestämmer själv hur husvagnen/ husbilen ska stå uppställd. Om alla lämnar minst 2 meter till angränsande tomt, så uppfylls kravet på 4 meter mellan varje ekipage. Om säkerhetsavståndet på 4 meter inte uppfylls eller om grannen inte är ense så bestämmer personalen hur vagnarna skall stå uppställda. Ingen husvagn får utplaceras utan kontakt med receptionen (vid ej öppen reception kan annat anvisas).

Husvagnen skall ställas upp med draget utåt, detta för att underlätta vid en eventuell utrymning. Endast en bil per campingplats är tillåten.
Visa andra gäster hänsyn och städa upp efter dig. I de gemensamma lokalerna bör inga egna tillhörigheter lämnas kvar såsom kokkärl, tvättmedel, diskmedel, tvål, schampo etc. Tänk på miljön och slösa inte i onödan med vatten och el.

Sovtält får inte sättas upp på husvagnsplats där husvagn redan finns. Tält räknas som eget hushåll och ur brand- och säkerhetsaspekt ska tält stå på anvisad tältyta.

Hänsyn
Visa hänsyn till övriga gäster, mellan 23.00 och 07.00 skall det vara tyst på campingen. Det är förbjudet att släppa in andra gäster med hjälp av sin personliga kod.
Tänk på att många vill vila inför nästa dag. Oväsen eller annat högt ljud från stereo etc. liksom bråk, skadegörelse m.m. föranleder omedelbar avhysning och föranleder ingen återbetalning för resterande tid på Näsets Camping.

Lämna de gemensamma utrymmena (t.ex. serviceanläggningen) i städat skick.
Hundägare skall visa största möjliga hänsyn gentemot övriga gäster.
Håll hunden i kort koppel och rasta den utanför området.

Ansvar
Näsets Camping frånsäger sig allt ansvar för stölder samt skada på gäster och dess egendom som är utanför vår kontroll.
Gästen får inte använda stugorna/campingtomten till något annat än det som avtalats (vanligtvis fritidsändamål). Gästen får inte heller låta fler personer övernatta i hstugorna/campingtomten än vad som uppgivits vid bokningen.

Gästen förbinder sig att vårda stugorna/campingtomten väl och följa de ordningsregler och anvisningar som gäller. Gästen ansvarar själv för alla skador som uppstår på stugorna/campingtomten och dess inventarier genom att någon i sällskapet varit vårdslös.

 

Städning
Stugorna, campingtomten, ställplatsen eller tältplatsen skall städas före avresa.
OBS: Man kan köpa städ för stugorna.

Sophantering
Hjälp oss att hålla rent här på Näsets Camping.
Använd den sopsortering som finns på området. Använd den sopsortering som finns på områdets sopstation. Gästen ansvarar för att de egna soporna inte lämnas kvar på campingplatsen, stugorna.
Alla sopor ska tas om hand omedelbart.

Grillning & Säkerhet
Skall ni grilla, så hänvisar vi er till våra gemensamma grillplaster.
Grillkol får endast kastas i speciella grillkolskärl.
Var observant om det råder eldningsförbud.

Rökning
Det är rökförbud i alla våra lokaler.
Tänk på att fimpar kan vara ytterst skadliga för småbarn och djur, så plocka upp dina fimpar så gör ni alla en tjänst.

Klagomål
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga.

Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

 • Du eller någon annan i ditt sällskap uppträder störande på området.
 • Du eller någon annan i ditt sällskap begår skadegörelse i huset/rummet eller på området.
 • Om huset/rummet/campingtomten ej används till avsett ändamål.

Om avtalet upphör på grund av ovanstående orsaker måste ni och ert sällskap omedelbart flytta och någon återbetalning av resterande hyresbelopp sker ej. Vid camping skall hela hyrestiden betalas vid incheckning och ni blir också betalningsskyldiga för eventuella återbetalningar till gäster som blivit drabbade.